Predstavnice Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, održale su predavanje za učenike JU OŠ “Dušan Đukanović”.
Teme koje su obrađene su pojam zavisnosti, alkoholizam, nikotinomanija,faktori rizika i zaštite.
Posebna pažnja je skrenuta na pojavu novijih duvanskih proizvoda kao što je SNUS.