Biciklistički klub Perun organizovao je obuku za biciklističke vodiče u saradnji sa biroima rada Kotora i Tivta i sa Centom za obrazovanje i trening ZOPT iz Tivta. Projekat su podržale lokalne samouprave Kotora i Tivta i njihove turističke organizacije.

Polaznici kursa su mladi od 22 do 40 godina i jedini uslov koji traži Zavod za zapošljavanje je sertifikat o turističkoj licenci za vodiča. U ovom projektu su označene dvije biciklističke staze Kotora i Tivta na brdu Vrmac.

”Ovim projektom se želi postići da se birou rada ponudi ovaj deficitarni kadar, dakle biciklistički vodiči, za ovu i sljedeću sezonu. Obukom koja će trajati pet dana se stvara taj novi kadar na tržištu rada”, kazao je autor projekta Filip Mihailović.

bik2
Fokus projekta je na kursu “Obuka za biciklističke vodiče”, gdje su se kandidati prvog i drugog dana susreli sa osnovama prve pomoći. Crveni krst iz Tivta kandidatima je pružio neophodna znanja kroz: tehnike prve pomoći na radnom mjestu i terenu; tjelesne povrede, postupci pružanja prve pomoći; nakon čega su se kandidati osposobili, kroz praktičan rad, kako ukazati istu povrijeđenom licu.

Drugog radnog dana Crveni krst je edukovao kandidate o fiziologiji sporta i ishrani, jer zadaci koji se postavljaju pred bickilističke vodiče zahtijevaju veći angažman i veće oslobađanje energije za izvršavanje fizičkih aktivnosti.

bik3

Trećeg radnog dana kandidati su se susreli sa stručnjacima iz BK “Perun” iz Nikšića, koji su na svom prvom času govorili o: osnovnim pravilima u biciklizmu; biciklizam kao sport i rekreacija; tehnike vožnje; turistički i brdski biciklizam; narednog dana BK “Perun” je počeo sa primjenom literalnih znanja kroz praktične vještine i primjere, a kandidati su naučili funkcije djelova bicikla. Kandidati su osposobljeni da razlikuju djelove i funkcije bicikla. Kandidati su sposobni da prepoznaju potencijalne kvarove na biciklu i da blagovremeno reaguju na iste.

bik4

Poslednjeg dana BK “Perun” je sa kandidatima izvodio praktičnu nastavu primjenjujući literalna znanja: kako zakrpiti unutrašnju gumu; koji je alat neophodan za sanaciju kvarova na biciklu; centriranje točka,slomljena žica, slomljena pedala, štelovanje mjenjača.

Ana Petrović Njegoš i Branko Cerović zadovoljni su što su u ovom projektu prepoznati kao eksperti iz oblasti planinskog biciklizma i servisiranja svih modela bicikala.