Seminar sa poslodavcima koji je organizovalo “Udruženje za pomoć licima ometenim u prishofizičkom razvoju Nikšić”, u okviru projekta “Od olovke do posla”, održan je juče u hotelu Sindčel u Nikšiću.

Cilj projekta je da se poslodavci upoznaju sa osobama sa invaliditetom, njihovim mogućnostima, potrebama ali i željom da rade i žive od svog rada.

Treneri na seminaru bili su psiholog Marta Anđelić i profesor defaktoloških nauka dr Čedo Veljić, a seminaru su prisustvovali i lica sa invaliditetom, predstavnici lokalne uprave i Centra za socijalni rad.

Učesnicima seminara predstavljena je zakonska regulativa iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, subvencije i benefiti koji se dobijaju od države, prava, mogućnosti i potrebe osoba sa invaliditetom.

Dosta polemike izazvala je zakonska regulativa iz oblasti invalidnosti, konfuzija koja vlada u vezi različitog tumačenja i primjene pojedinih propisa i zakona, a govorilo se i o pristupačnosti i Zakonu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju realizuje razne programe i servise podrške osobama sa invaliditetom od njihovog najranijeg uzrasta i tokom cijelog života. Kroz projekat “Od olovke do posla” u partnerstvu sa ZOPT-om, UZPD je zaposlilo pet osoba sa invaliditetom, obezbijedilo je profesionalnu rehabilitaciju za sedam lica i stručne tretmane za 18 lica sa različitim teškoćama i smetnjama u razvoju, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života OSI.

DSCF9449