Jesenji kros održan je u školi OŠ “Ratko Žarić”. Krosu je prisustvovao Dejan Ivanović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

“Pored sjajnih trka koje su održane u više kategorija i disciplina iskoristio sam priliku da porazgovaram sa direktoricom Nevenkom Nikčević i aktivom nastavnika fizičkog vaspitanja.
Dogovoreno je da Opština Nikšić i resorni Sekretarijat pruže pomoć u opremanju sale za fizičko vaspitanje neophodnim rekvizitima koji će omogućiti kvalitetnije obavljanje nastavnih aktivnosti.
Najavljujem da ćemo dio sredstava usmjeriti i za ostale vaspitno-obrazovne ustanove u našem gradu i riješiti problem nedostatka sportskih rekvizita”, kazao je on.

 

Kros je realizovan u okviru Dana sporta, kulture i tehnike, kao dio redovnih aktivnosti škole.