Javnim časom u Nikšiću, 10. decembra, okončana je kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“. Javni čas „Saradnja i intervencija – stop nasilju u porodici“ održan je u tri crnogorska grada: Podgorici, Nikšiću i Pljevljima.

Akciju su organizovale nevladine organizacije: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Otvoreni centar Bona Fide iz Pljevalja, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća iz Podgorice, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, kao i Centrima bezbjednosti iz Podgorice, Nikšića i Pljevalja.

nasilje u porodici

Cilj akcije je bio međusobno povezivanje odgovornih institucija: NVO servisa, organizacija, centara bezbjednosti i vlade u zaustavljanju nasilja u porodici, ojačavanje postojeće saradnje i edukovanje javnosti o važnosti zajedničke intervencije protiv nasilja u porodici.

Organizovanjem javnog časa postignuto je više pozitivnih efekata u isto vrijeme: uvođenje inovativne komunikacije sa javnošću u prevenciji i sprečavanju problema, razmjena znanja i dobre prakse u oblasti intervencije, promovisanje međuinstitucionalne saradnje, budnost lokalne javnosti o problemu nasilja kroz javnu arenu.