mladi niksica
Direktorat za vanredne situacije MUP-a će uputiti inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize o efektima upotrebe pirotehničkih sredstava. Nakon detaljne analize, MUP će donijeti odluku o eventualnoj zabrani prodaje petardi, piše RTCG.
Iz MUP-a podsjećaju da je inicijativa upućena s obzorom na to da je tokom praznika bilo zloupotrebe i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, što je za posljedicu imalo ozbiljne povrede jednog broja osoba, među kojima ima i djece.
Ističu da su odgovorno i sa dobrom namjerom prihvatili inicijativu Sindikata doktora medicine, određenih političkih partija i građana da se zabrani prodaja pirotehničkih sredstva koja predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje građana.
Prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava, dodaju, uređeni su Zakonom o eksplozivnim materijama. Ovo pitanje je usklađeno sa propisima i standardima Evropske unije iz ove oblasti.
“Navedenim zakonom je utvrđeno da pirotehnička sredstva razreda I (prskalice, fontane za torte, melodijske svjećice, itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju zanemarljivu buku, namijenjena su za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, mogu se naći u prodaji tokom cijele godine i mogu se prodavati licima starijim od 16 godina života”, navodi se u saopštenju.
“Pirotehnička sredstva razreda II (petarde, boksevi, rimske svijeće, rakete, vulkani itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju malu buku, namijenjena su samo za spoljašnju upotrebu i mogla su se naći u prodaji od 20. decembra do 15. januara i prodavati, i to, kako ističu, isključivo, licima starijim od 18 godina života. Ova sredstva se prodaju u objektima koji moraju ispunjavati propisane tehničke uslove i standarde”, navodi se u saopštenju.
Nažalost, problem predstavlja i nelegalna prodaja pirotehničkih sredstava.
“I ova pojava se mora suzbiti sinhronizovanim djelovanjem svih nadležnih inspekcijskih službi, a sve sa ciljem sprečavanja stavljanja u promet pirotehničkih sredstava za koja ne postoje dokazi da ispunjavaju tehničke zahtjeve i standarde, pa samim tim predstavljaju i povećanu opasnost pri upotrebi”, kazalis u iz MUP-a.
Zakonom o eksplozivnim materijama, članom 45c propisano je da Ministarstvo unutrašnjih poslova može radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine da naredi da se skrati vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava, te da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno da naredbu objavi u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.
“Direktorat za vanredne situacije MUP-a će uputiti inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize o efektima upotrebe pirotehničkih sredstava za pomenuti prodajni period. Nakon analize, donijeće se odluka o eventualnoj zabrani prodaje pirotehničkih sredstava sa efektom eksplozije – petardi, budući da je korišćenjem ove vrste pirotehnike došlo do negativnih posljedica u prethodnom periodu”, kazali su.
Iz MUP-a navode da su pirotehnička sredstva koja se nalaze u prometu, a za koja Direktorat za vanredne situacije MUP-a daje dozvolu za stavljanje u promet i dozvolu za promet, sertifikovana od strane ovlašćenih evropskih laboratorija i da kao takva ispunjavaju tehničke zahtjeve za adekvatnu upotrebu.
Napominju da se od 15. januara do 20. decembra ta sredstva ne mogu naći u legalnoj prodaji