Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno je da će isplata socijalnih naknada početi sjutra.

 

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 225.873,87 , za korisnike lične i porodične invalidnine 308.338,50, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 9.243,28 eura.

Ministarstvo je za potrebe dječijih dodataka izdvojilo 250.642,14, a za korisnike materijalnog obezbjeđenja 748.686,37 eura.

Po Uredbi za materijalno obezbjeđenje raseljenih i interno raseljenih lica, odobren je novac u iznosu od 1.927,03 eura.

U saopštenju Ministarstva navedeno je, da za korisnike porodiljskog odsustva je izdvojen novac u iznosu od 1.601.817, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.198.607,79 , dok je za ličnu invalidninu spremljeno 280.049,89 eura.

Naknade roditelju ili staratelju-njegovatelju lica, ministarstvo je izdvojilo 373.560, dok je za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno 154.062,02 eura.

Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 18.745, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 32.219,35eura. Za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, majkama iz Crne Gore obezbijeđeno je 4.911.603,20 eura.