Mladi Nikšića

U Tehnopolisu je u toku obuka za žene preduzetnice na temu “Registracija, administracija i vođenje biznisa”, koju sprovodi CEED Consulting.
Treninzi za žene preduzetnice se organizuju u okviru programa „Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“ koji realizuju UNDP i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.