Mladi Nikšića

U okviru projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom“ obučeno je pet osoba sa invaliditetom (OSI) za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, a održivost ovakvih projekata je ključna za zapošljavanje te populacije.

To je ocijenjeno na panel diskusiji „Zapošljavanje OSI – izazov i benefit za poslodavce“, koju je organizovalo nevladino Udruženje Staze, u okviru projekta koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

Saradnica na projektima u NVU Staze, Marija Boljević, kazala je da je vrijednost projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom“ oko 43 i po hiljade eura.
„Vrijeme relizacije projekta je deset mjeseci. Projekat je počeo da se realizuje 10. januara“, navela je Boljević.
Kroz projekat je, kako je istakla, obučeno pet OSI za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita.
„Njih pet OSI su dva mjeseca prolazili obuku i usvojili su vještine izrade jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita. Nakon obuke, potpisali smo sa njima ugovor o radu na sedam mjeseci. Oni su za to vrijeme uradili oko 700 komada jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita. Imali smo tri izložbena sajma, dva su bila u Podgorici, a jedan u Budvi“, pojasnila je Boljević.