Članovi Ekološke sekcije JU OŠ ,,Mileva Lajović-Lalatović“, sa izviđačima odreda ,,Straševina” i četom izviđača iz Grahova, učestvovali su u uređenju dvorišta rodne kuće Save Kovačevića u Nudolu i prisustvovali istorijskom času.