U Crnoj Gori se, na inicijativu Nacionalnih parkova i u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prvi put obilježena Evropska noć slijepih miševa.

Iz NPCG kazali su da je taj događaj organizovan u subotu, na ekspo prostoru Upravne zgrade Nacionalnog parka Skadarsko jezero, na Vranjini.

Izložbu fotografija slijepih miševa, pod nazivom Neka krila su magična, otvorio je državni sekretar u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Danilo Mrdak.

On je kazao da je manifestacija dio šire evropske inicijative, koju je započela organizacija EUROBATS.

“Ponosan sam na NPCG, organizatora izložbe, jer je ovo siguran znak da su u proteklom periodu bili posvećeni istraživanju ove egzotične grupe sisara i da otud crpe znanje i informacije koje su neophodne da se organizuje događaj”, naveo je Mrdak.

On je naglasio da su slijepi miševi jedna od najugroženijih životinjskih vrsta.

„To su jedini sisari koji lete, a zbog praznovjerja, jedna su od najugroženijih grupa sisara. Zbog ovoga, ali i gubitka prirodnih staništa, svih 51 vrsta koja živi u Evropi je zaštićena međunarodnim konvencijama i EU direktivama”, rekao je Mrdak.

Kako je naveo, od ukupno 51 vrste, njih 32 žive u Crnoj Gori i takođe su sve zaštićene nacionalnom legislativom.

Stručna saradnica za zaštitu faune sisara u NPCG i ujedno autorka izložbe fotografija, Belma Šestović, istakla je najzanimljivije podatke o načinu života i karakteristikama slijepih miševa.

„Podaci govore da je globalna prijetnja po slijepe miševe, kao i po većinu drugih vrsta, gubitak staništa usljed ljudskih aktivnosti”, kazala je Šestović.

Oni su, kako je navela, druga po veličini grupa sisara u svijetu i broje više od 1,3 hiljade vrsta.

“Sve vrste slijepih miševa zaštićene su nacionalnim zakonodavstvom. Osim toga, slijepi miševi se nalaze na međunarodnim direktivama, konvencijama i sporazumima kojima se države potpisnice, među kojima je i Crna Gora, obavezuju da ih štite“, dodala je Šestović.

Ona je objasnila da je izložba fotografija, koje je zabilježila tokom trogodišnjeg istraživanja u saradnji sa kolegama, koncipirana tako da su na početku prikazani tipovi staništa, skloništa i hranilišta slijepih miševa.

Kako je navela, zatim su prikazane određene metode istraživanja i, na kraju, pojedine od ukupno 32 vrste koje nastanjuju teritoriju Crne Gore.

„Kako se NPCG bave očuvanjem biodiverziteta u okviru naših zaštićenih područja, ovakvi događaji za nas imaju veliki značaj”, rekla je Šestović.

Ona je navela da vjeruje da je ovo samo početak podizanja svijesti o značaju slijepih miševa, ali i očuvanja njihovih staništa i samih vrsta.

Međunarodni sporazum o očuvanju evropskih populacija slijepih miševa (EUROBATS) zaključen je 1991. godine i ove godine proslavlja 30. godišnjicu postojanja.

EUROBATS štiti 51 evropsku vrstu slijepih miševa putem zakona, edukacije, mjera očuvanja i međunarodne saradnje sa članicama sporazuma i sa onima koje se još nijesu pridružile.

Sporazum pruža okvir saradnje za očuvanje slijepih miševa širom Evrope, śeverne Afrike i Bliskog istoka.

 

MINA