mladink

Povodom 11. maja, dana dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori, Ministarstvo zdravlja, Crveni krst i Zavod za transfuziju krvi obilježili su ovaj dan u prostorijama Crvenog Krsta uručenjem nagrada i zahvalnica najaktivnijim davaocima krvi.

„Prioritet Ministarstva zdravlja je obezbjeđivanje kvalitetne i bezbjedne zdravstvene zaštite i kontinuiranog procesa rada transfuziološke službe u Crnoj Gori, uz podizanje nivoa dobrovoljnog davalaštva krvi kao važnog dijela obezbjeđivanja dovoljnih količina bezbjedne krvi“, kazao je Kenan Hrapović ministar zdravlja.
Podsjetio je i da je krv lijek koji jedino čovjek može da daruje.

„Godinu za nama obilježile su kampanje promocije dobrovoljnog davalaštva krvi, kao što je “Pruži ruku za život, daruj krv”, pod pokroviteljstvom RTCG, Crvenog krsta Crne Gore i Zavoda za transfuziju krvi CG. Pored toga, imali smo priliku da vidimo i povećano angažovanje studentske populacije, u okviru partnerstva Univerziteta Crne Gorei Zavoda za transfuziju krvi CG, oličenog pod imenom “Krv nije voda”, dodao je Hrapović.
Predsjednica Crvenog krsta CG Gordana Mijović istakla je :“Kontinuirano snadbijevanje zdravstvenih ustanova bezbjednom krvlju i krvnim produktima, predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje. Zato je i broj davalaca krvi od opšteg društvenog značaja pa je obezbijeđivanje dovoljne količine ove dragocjene tečnosti za svaku zemlju njeno nacionalno blago“.
Ispred zavoda za transfuziju krvi govorila je Gordana Rašović koja se osvrnula na napredak u obezbijeđivanju dovoljnih količina krvi:„.. stigli smo blizu propisane granice od tri odsto, tačnije u protekloj 2017. godini na 2,9 odsto. To je izuzetan uspjeh ako se podsjetimo da smo prije nepunih pet godina bili na svega 2,2 odsto“.
Za doprinos u oblasti razvoja, unaprijeđenja i ostvarivanja dobrovoljnog davalaštva krvi, priznanje- Plaketa Ministarstva zdravlja Crne Gore za dati doprinos u 2017. godini dodjeljene su: Gojku Bubanji iz Berana (102 davanja krvi), Milovanu Mirkoviću iz Nikšića (67 davanja krvi) i Blagoju Krsmanoviću iz Pljevalja (58 davanja krvi).
„Ja sam počeo da dajem krv davne 1974, godine , dao sam preko sto puta krv. Mladima bih jednostavno poručio da daju krv. Treba mlade ljude motivirati, raditi sa njima. Ja ću dati krv još četiri ili pet puta jer zbog godina ne smijem više al mladi su tu da nastave“, rekao je Gojko Bubanja koji je dao krv 102 puta.
Najaktivniji klub dobrovoljnih davalaca krvi je Klub DDK „Toš-Čelik” iz Nikšića koji je ovom prilikom i dobio priznanje.
Novica Lalatović, iz DDK “Toš-Čelik” rekao je: „ Naše društvo broji oko 100 do 120 članova, uglavnom su članovi mlađi ljudi a nas da kažem starijih jedno 20-tak. Za nas darivanje krvi znači nešto što je humano, ono nešto što nema cijenu a to je spašavanje nečijeg života“.
Za profesionalni došprinos u oblasti transfuziologije plakete su dobili dr Dragana Gazivoda, spec. transfuziolog (Zavod za transfuziju krvi, OD Cetinje), Lela Gogić, med. Tehničarka, transfuzer (Zavod za transfuziju krvi, OD Pljevlja).
Za doprinos u oblasti vaspitno-motivacionog rada Lidija Lekić iz Berana i Zorica Bešović iz Podgorice.