Povodom obilježavanja Dana vjerskih sloboda, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva sve građane da se uzdrže od svakog zlonamjernog i naročito agresivnog nametanja svojih vjerskih principa i vjerovanja.

Poštujmo pravo na različitost i nikada ne umanjimo vrijednost drugih i drugačijih vjerovanja, poručio je Šućko Baković povodom Međunarodnog dang vjerskih sloboda koji se obilježava 15. januara.

“Ovo zato što bi u samoj osnovi vjerska sloboda trebala biti tolerancija za druge članove društva koji ne pripadaju istoj grupi. Od ovog zahtjeva i njemu pripadajuće obaveze ne može biti oslobođen nijedan član zajednice u kojoj živimo, niti se bilo kome može dozvoliti da svoju slobodu koristi tako što bi ograničio drugog u njegovim vjerskim pravima i slobodama”, navodi se u saopštenju ombudsmana, a prenosi RTCG.

Zbog toga je nužno reagovati na služajeve govora mržnje, diskriminaciju, ali i druge oblike netolerancije i agresije zasnovane na vjeri i poslati snažnu poruku da se takva neprihvatljiva ponašanja moraju efikasno sankcionisati, bez obzira na motive koji do nje dovode.

“Ovaj datum prilika je da se podsjetimo da su neke od temeljnih vrijednosti svakog društva njegov multietnički i vjerski sklad, suživot i tolerancija. To je ono po čemu se Crna Gora prepoznaje, ali što, upravo zbog toga, moramo njegovati, promovisati i unapređivati”, navodi se u saopštenju.

On podsjeća da su tvorci Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ugradili su temeljne elemente vjerskih sloboda kao univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeni koncept ljudskih prava i sloboda.

“Njen član 18 kaže „Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktikovanjem, bogosluženjem i obredima“.

U tom smislu i doktrinarni pristup ukazuje da se i u samim korjenima ljudskih prava i sloboda, kao i savremenoj demokratiji i konceptu vladavine prava danas, nalaze i religijski izvori i predstave o temeljnim civilizacijskim vrijednostima”, podsjeća Baković. .

Dodaje da ove slobode podrazumijevaju da niko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zbog svoje pripadnosti bilo kojoj vjerskoj zajednici, kao ni zbog nereligioznih uvjerenja.

Obilježavanje ovog Međunarodnog dana iniciralo je Međunarodno udruženje za vjerske slobode, nevladina organizacija koja ima savjetodavni status u UN-u, UNESCO-u i Savjetu Europe. Države ga obilježavaju na različite datume, ali sa istim ciljem –da se promovisanjem tolerancije i jednakosti širi svijest o važnosti poštovanja svih vjera i prava njihovih vjernika, jednako kao i onih koji sebe smatraju ateistima.