Site icon Mladi Nikšića

Obilježava se nedjelja testiranja na HIV i hepatitise

 

Institut za javno zdravlje Crne Gore se, i ove godine, pridružuje organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope u obilježavanju ove inicijative.

U cilju obilježavanja ove akcije, Institut za javno zdravlje, zajedno sa Studentskim parlamentom planira održavanje pet edukativnih tribina za studentsku populaciju u periodu od 21.11.2022.godine do 09.12.2022.godine:
Tribina na temu prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa na Medicinskom fakultetu.
Tribina na temu prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa na Elektrotehničkom fakultetu.
Tribina na temu prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa na Ekonomskom fakultetu.
Tribina na temu prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Tribina na temu prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa za Akademije na Cetinju.

Planirana je i akcija testiranja brzim testovima za populaciju studenata, prema dogovoru i u skaldu sa potrebama i interesovanjem sudentske populacije.

Takođe, u ovom periodu planirana je i distribucija informaciono-edukativnog materijala u vidu postera, “bookmark-ova” i drugih zanimljivih promo materijala na mjestima koja su vidljiva studentima.

Exit mobile version