Mladi Niksica

 

Za vrijeme trajanja mjera za borbu protiv virusa Covid 19 u sportskim sadržajima preduzeća JP Sportski centar važe slijedeće mjere:

 


– Nije dozvoljeno prisustvo gledalaca;
– Ukupan broj lica, uključujići sportske trenere, stručna i tehnička lica ne smije biti veći od 12;
– Predstavnici klubova i drugi korisnici dužni su da poštuju fizičku distancu od najmanje dva metra između lica;
– Razmak u rasporedu između treninga ne može biti kraći od 30 minuta;
– Prilikom ulaska u objekat korisnici su dužni da prođu kroz dezobarijeru;
– Prilikom ulaska u prostor za trening korisnici su dužni da promijene obuću;
– Prilikom ulaska u prostor za trening i nakon njega, korisnici su dužni da dezinfikuju ruke, odgovarajućim sredstvom;
– Nakon završenog termina, korisnik je dužan da svoje rekvizite dezinfikuje i ukloni;
– Upotreba svlačionica, osim bazena gdje će u funkciji biti svaka druga svlačionica, neće biti moguća.

Ove mjere stupaju na snagu od 11.05.2020. godine i važe do naredne izmjene i dopune u SL.Listu Crne Gore.

loading…