Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) podsjeća građane na zakonsku obavezu posjedovanja oružnog lista za oružje koje imaju.

Kako se navodi, velikom broju građana istekao je rok važenja oružnih listova, a dužni su da podnesu zahtjev za njihovu zamjenu u roku od 30 dana od isteka roka važenja.

“Napominjemo da će se novčano kaznom od 50 EUR kazniti za prekršaj fizičko lice koje ne postupi shodno navedenoj zakonskoj obavezi. Takođe, ukoliko se ne podnese zahtjev za zamjenu oružnog lista, oružje će biti oduzeto”, kaže se u saopštenju.

Za oružje koje posjeduju bez oružnih listova, građani su dužni da ga predaju policiji (u korist države bez naknade), da ga legalizuju (registruju) ili da ga onesposobe i drže kao uspomenu.

“Za nepostupanje na navedeni način, propisana je krivična odgovornost, a zaprijećena je kazna zatvora do pet godina. Predaja oružja policiji nije vremenski ograničena, dok je legalizacija oružja moguća do marta 2017. godine”, kaže se u saopštenju.

MUP je, zajedno sa partnerima sa kojima sprovodi kampanju Poštuj život vrati oružje (UNDP, OEBS, CDT, uz finansijsku podršku EU i Ambasade Njemačke), izradilo brošuru kojom građane podsjeća na obaveze iz Zakona o oružju i želi da ih podstakne da oružje registruju.

Brošura se može naći u svim područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslove i na sajtu www.mup.gov.me.