Mladi Nikšića

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, kazao je povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije da je korupcija ozbiljan izazov sa kojim se suočava Crna Gora, te da, ako se ne suzbije na vrijeme, prijeti da razori društvo.

“U rješavanju ovog problema na koji nije imuna ni jedna država, trebaju biti uključeni svi segmenti koji moraju djelovati proaktivno i sinhronizovano. Država i njene institucije nose najveću odgovornost u borbi protiv korupcije”, istakao je Nuhodžić, prenosi CDM.

Nuhodžić je kazao da je Vlada borbu protiv korupcije postavila kao jedan od svojih najvažnijih prioriteta.

“Uspješnu borbu i sprječavanje korupcije prepoznali smo i kao uslov za unaprjeđenje poslovnog ambijenta i stvaranju zdrave investicione klime. Danas, godinu dana kasnije, možemo saopštiti da smo napravili kvalitetne pomake“, poručio je Nuhodžić.

Vanja Ćalović direktorica MANS-a, je kazala da su institucije napravile vrlo zabrinjavajuće korake kada je u pitanju borba protiv korupcije. Ističe da su institucije u procesuiranju tih slučajeva bile selektivne.