Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila tri programa podrške Ministarstva ekonomskog razvoja u skladu sa usvojenim Programom rada Vlade za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 eura čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, zanatlija i što veći doprinos razvoju prerađivačke industrije. Osim većeg intenziteta podrške, jednostavnije procedure za prijavu, ovaj paket Programa predviđa uvećan procenat bespovratne podrške za privredne subjekte koji posluju u manje razvijenim opštinama, sa akcentom na sjeverni region, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

“Uviđajući potrebe privrede, ali i značaj ovih sektora za prosperitetan razvoj crnogorske ekonomije, Ministarstvo ekonomskog razvoja je i za ovu godinu kreiralo programe podrške uz značajno veća sredstva, koji će unaprijediti cjelokupni poslovni ambijent i podstaći dalji oporavak i razvoj ekonomije. Već početkom marta biće raspisani javni pozivi za učešće u svim programima koji će sadržati osnovne informacije, uslove i način podnošenja prijave, rokove i ostale relevantne informacije”, dodaje se u saopštenju.
Program za unaprjeđenje konkurentnosti obogaćen je sa dvije programske linije, navode iz resora, “a budžet za realizaciju uvećan je za milion eura, pa će tako kroz osam pojedinačnih programskih linija biti opredjeljeno ukupno četri miliona eura”.
“Dvije nove programske linije finansijske podrške odnose se na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i nabavku opreme velike vrijednosti, kako bi se dodatno stimulisala privredna aktivnost i njena razvojna komponenta”, piše u saopštenju.
Ostale programske linije namijenjene su početnicima u biznisu kojima će biti na raspolaganju paket finansijsko-nefinansijske podrške, koji će, u odnosu na prošlogodišnju programsku liniju, pored preduzetničkih ciklusa edukacije, tehničke podrške u izradi biznis planova i mentoring usluge, omogućiti i dio bespovratne finansijske podrške.
“Takođe, novine u programskim linijama podrazumijevaju uvođenje dodatnih komponenti koje su u potpunosti prilagođene zahtjevima privrede, a odnose se i na uvođenje međunarodnih standarda, podršku digitalizaciji, podsticanju cirkularne ekonomije”, istaknuto je u saopštenju.
Ova sredstva, poručuju iz Ministarstva, kojim će biti podstaknuto poslovanje MMSP, ojačaće konkurentnost i izvozni potencijal te “podstaći unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, a time omogućiti otvaranje novih radnih mjesta”.
“Tokom prethodne godine MER je radio na oživljavanju zanatstva budući da je ovu djelatnost karakterisala stagnacija u odnosu na značaj koji treba da ima u ekonomiji Crne Gore. Upravo zbog toga, prepoznajući potrebu za unapređenjem institucionalnog i finansijskog okvira kreiran je Program za razvoj zanatstva za 2022. godinu uz iznos podrške od 200.000 eura, po principu refundacije, a maksimalni iznos odobrene podrške po aplikantu iznosi 12.000 eura”, naglašava se u saopštenju.
Prema njihovim riječima, ovakav pristup doprinijeće povećanju broja zanatlija, jačanju konkurentnosti, unapređenju poslovanja kroz finansijsku podršku za nabavku opreme i alata, ali i finansijsku podršku za organizaciju i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima, a sve u cilju razmjene iskustva i efikasnijeg plasiranja proizvoda.
“U skladu sa smjernicama za revitalizaciju prerađivačke industrije koje su nedavno usvojene na Vladi, MER kreiralo je Program za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu. Ovim Programom preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora prerađivačke industrije obezbijediće se bespovratna podrška za pokrivanje dijela troškova za nabavku proizvodne opreme”, navodi se u saopštenju.
Napominju, program će tako uz iznos od milion eura podstaći razvoj ove industrije i povećanje broja zaposlenih.
“Investiranje u modernu tehnologiju je prioritet od kojeg se ne smije odstupiti, a podrazumijeva rješavanje brojnih problema u sektoru prerađivačke industrije jer će uticati na povećanje kapaciteta proizvodnje, optimalno iskorišćavanje resursa, smanjenje troškova proizvodnje, diverzifikaciju i razvoj proizvoda i usluga sa većom dodatom vrijednošću uz povećanje inovacionih kapaciteta i kvaliteta proizvoda”, zaključuje se u saopštenju.