Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je nove službene uniforme za službenike Uprave policije.
Ukupno je nabavljeno 3.150 kompleta uniformi. Ugovorena vrijednost nabavke je preko tri miliona eura.
Krajem prošle godine je završen tender za nabavku službene uniforme i ugovor je sklopljen sa firmom “Kroko proizvodnja i razvoj” iz Zagreba.
U toku su postupci za nabavku obuće i oznaka za policijske uniforme.
Vrijednost tendera za obuću je 391.000 eura, a za oznake 99.000 eura.