Parking servis

Preduzeće „Parking servis”, koje je Opština Nikšić osnovala prije nekoliko godina, u 2019. godini poslovalo je sa minusom od blizu 19.000 eura. U izvještaju o radu, koji će odbornici Skupštine opštine razmatrati na predstojećoj sjednici lokalnog parlamenta, navedeno je da je preduzeće tokom prošle godine ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 124.199 eura, što je za oko 29,5 hiljada manje nego što su planirali. Međutim, na rashodnoj strani izvještaja navedena je ukupna suma od 143.163 eura.

-Najveću stavku rashoda čine ukupni troškovi neto zarada, poreza i doprinosa u iznosu od 130.286 eura i čine 91 odsto od ukupnih rashoda. Troškovi naknade odboru direktora iznose 2.124 eura i čine 1,49 odsto ukupnih rashoda – naveo je u izvještaju izvršni direktor preduzeća Mirko Perović.

U „Parking servisu” zaposleno je trinaest radnika na neodređeno vrijeme, jedan na određeno i dva po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Perović u izvještaju, međutim, najavljuje, da će proširenjem kapaciteta u narednom periodu povećati broj zaposlenih. Uz iskazani gubitak, preduzeće je na dan 31. decembar prošle godine imalo i neizmirene obaveze u ukupnom iznosu od 37.922 eura. Od toga za neto plate zaposlenih za decembar 6.821 euro, za poreze i doprinose 18.898 eura, dok su obaveze prema dobavljačima iznosile 8.581, za PDV 1.521, a prema odboru direktora, koji je inače lani imao pet sjednica, 2.100 eura.

Mirko Perović je naveo da u izvještajnom periodu imaju i potraživanja i to 16.285 eura, od čega najviše, odnosno 8. 863 eura potražuju od državnih organa, a 6. 287 eura od kupaca (SMS poruke sa PDV-om). Preduzeće je, kaže Perović u izvještaju, 31. decembra prošle godine na žiro računu imalo iznos od 4.440 eura, a u blagajni euro i 17 centi.

Na području Nikšića preduzeće „Parking servis” u tri zone ima 971 naplatno parking mjesto. Tokom prošle godine naplata je vršena na 888 mjesta. U toku je gradnja još jednog parking prostora kod Doma revolucije u centru grada. Prema planu, tu će biti oko 90 parking mjesta i biće postavljena naplatna rampa.