Policija
Sudije Vrhovnog suda odbacile su kao nedozvoljenu žalbu Nikšićanina D.K., osuđenog na jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora zbog trgovine ljudima i višestrukog silovanja dvanaestogodišnje djevojčice, čiji je bio očuh, prenosi Dan.
Prema navodima presude, D.K. je dijete u dva navrata silovao, dok je njena majka P.M. podvodila djevojčicu za novac i pomogla u izvršenju krivičnog djela silovanje, zbog čega je pravosnažno osuđena na 15 godina zatvora.
Nečuveno seksualno zlostavljanje djevojčice otkriveno je 17. marta 2017. godine, kada je djevojčica policiji prijavila ovaj gnusni zločin. Ljekari su potvrdili njene tvrdnje o silovanju, pa je monstruozni tandem završio u policiji, a vrlo brzo u zatvoru.
Prvo je uhapšen D.K. a “češljanjem” telefona osumnjičene istražitelji su bili suočeni sa gotovo nezabilježenim zločinom u ovoj praksi utvrđeno je da je majka bila makro svojoj kćeri i da ju je podvodila za novac.
Pažljivo sklapajući kockice nedjela, istražitelji su došli i do još nekoliko neoborivih dokaza koji su govorili o nedjelu majke, pa je ona 11. jula uhapšena nakon što je provjerom njenog telefona utvrđeno da je ona ugovarala pružanje seksualnih usluga za novac.
Protiv presude Apelacionog suda D.K. je izjavio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i tražio da se drugostepena presuda ukine i predmet vrati Apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, Vrhovni sud je našao da je žalba nedozvoljena.