U Crnoj Gori se svakog trećeg dana dogodi samoubistvo, a u poslednjih pet godina suicid su izvršila čak 743 lica.
Iz crnogorske Uprave policije, saopšteno je da je lani sebi život oduzelo 140 građana, dok su 2014. godine registrovana 164 samoubistva.
Tokom 2013. samoubistvo je izvršilo 128 građana, 2012. godine 148, a 2011. godine registrovana su 163 samoubistva.
U policiji kažu da je najveći broj samoubistava 2014. i 2015. godine zabilježen na području nadležnosti centara bezbednosti Podgorica i Nikšić, a najčešći načini izvršenja su vješanje i upotreba vatrenog oružja.
Statistika pokazuje da je među osobama koje izvrše suicid najviše onih starijih od 60 godina.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, Crna Gora je sa 17 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika u gornjoj polovini evropske rang-liste zemalja prema opštoj stopi suicida.