Naplata parkinga u Nikšiću je počela i za sada se obavlja putem SMS poruka. Parkirališta su podijeljena u tri zone sa ukupno 730 mjesta.

Za jedan sat korišćenja parkinga cijena je 0,50 centi u prvoj zoni, 0,30 u drugoj i 0,20 centi po satu u trećoj zoni. U prvoj zoni maksimalno dozvoljeno zadržavanje vozila je dva sata, a uplata se obavlja na početku svakog sata. Pet odsto mjesta je rezervisano za osobe sa invaliditetom.

Naplata je u Nikšiću izazvala različite reakcije kod građana. Pitali smo ih šta misle o plaćanju parkinga, koriste li usluge parkinga, plaćaju li, je li cijena parkinga visoka?

Arsenije: Ne koristim usluge. Mislim da je sad veća gužva po gradu. Niko se više ne parkira na ta mjesta koja se pla’aju ili se ne zadržavaju više od 10 minuta da ne bi platili. Cijena je pristupačna, znam da je to dobra ideja da se budžet Nikšića napuni, ali mislim da neće imati puno koristi. Loša stvar je što mora da se šalje poruka, u drugim gradovima se kupuju kartice na trafikama.

Toni nam je rekao da, iz ugla stanovnika periferije, podržava naplatu parkinga u najužem jezgru grada. Efekti, kako kaže, evidentni su u vidu rasterećenja parkinga, bržeg obavljanja posla u gradu i bržeg pražnjenja grada.
“Očekujem da se Komunalno oglasi sa informacijom o broju naplaćenih dnevnih i mjesečnih karti, napisanim prekršajnim kaznama, pa da sudimo o ukupnim efektima. Znam i da sistem tehnički dobro funkcioniše, cijene su korektne, zoniranje urađeno smisleno”, smatra Toni.

Gojko je mišljenja da su cijene fer, samo što je malo zgrada koje imaju uredjene parkinge za stanare pa se stvaraju gužve.

Naša sugradjanka Ivana se žali na slabu informisanost građana, ali da su cijene fer.

Nenad misli da je naplata parkinga u centru lijepa zamisao i da je to ovom gradu potrebno i zbog pješaka koji mogu sad slobodno rasterećeno ići po trotoarima na kojima nema parkiranih auta.
“Ipak, naš standard je nizak i nekad je 30 centi dosta para, pa ne znam hoće li ovo zaživjeti”, kazao nam je Nenad.

Uglavnom, građani se slažu sa uvođenjem naplate parkinga u gradu i zbog rasterećenja od gužvi u centru i zbog pješaka i zbog budžeta grada.