Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković boravio je sa saradnicima juče i danas u Nikšiću, u okviru Dana ombudsmana. Baković je istakao da odziv građana nije bio loš, ali da je svakako moglo doći više ljudi u toku ova dva dana.

“Što se tiče odziva građana, nijesmo nezadovoljni, ali ih je svakako moglo doći više. Sagledali smo neke probleme, koji su manje – više prisutni u svim gradovima Crne Gore”, kazao nam je Ombudsman.

Građani Nikšića, prema njegovim riječima, ne vjeruju pravosudnim organima.

“Najviše problema ima u pravosudnim organima, prilikom donošenja ili nedonošenja sudskih presuda. Ovo su iskustva koja su do sada imali većina vaših sugrađana”, tvrdi Baković.

On je kazao da godišnje posjeti otprilike tri opštine i da se nada da će do kraja ovog mandata posjetiti sve gradove u Crnoj Gori.

Na ovoj funkciji je šest godina, i ističe kako mu je veoma drago posjetiti grad pod Trebjesom, i dodao da mu se čini da u Nikšiću nema dovoljno građana, koji bi stvari preuzeli u svoje ruke, već čekaju da se nešto desi. Ombudsman je ponovio da je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da štiti i unapređuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem oragana javne vlasti. Zaštitnik je napomenuo da je institucija za svakoga otvorena, i da svaki građanin ima pravo da bude primljen i saslušan, odnosno da mu se se ukaže pomoć.

Svijest građana mora se podići na veći nivo, i svakako da je i to jedan od razloga zbog kojih su Baković i njegovi saradnici posjetili Opštinu Nikšić.

Ukoliko građani nijesu bili u mogućnosti da se obrate prilikom Dana ombudsmana posjete, onda to mogu učiniti ulaskom na sajt www.ombudsman.co.me, odnosno preko i mejla na adresu: ombudsman@t-com.me, ili doći u Podgoricu na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević 3 (Prethodni naziv – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A/2).