U borbi protiv prosjačenja, Defendologija centar, zajedno sa volonterima i aktivistima realizuje akciju „Pruži manje, daj više“, prenose Vijesti.

Aktivisti i volonteri centra u komunikaciji sa građanima pokušavaju da ukažu na štetne posljedice prosjačenja djece i pružanja milostinje u novcu.
Oni su ispred velikih marketa HDL „Laković“ i „Voli“ kao i u blizini Filozofskog fakulteta, razgovarali sa građanima o štetnosti prosjačenja i sugerisali da djeci koja prose na daju novac, jer on često završi u rukama drugih. Ako žele da im pomognu, tvrde da bi bilo bolje da to urade na drugi način, na primjer kupovinom hrane.