SOS telefon i Centar bezbjednosti Nikšića sproveli su akciju dijeljenja informatora i informacija o suzbijanju nasilja u porodici. Našim građanima volonterke SOS-a zajedno sa sluzbenicima Centra Bezbjednosti dijeli su informat o vrstama usluga koji oni pružaju, i kroz razgovor su ih informisali o nasilju u porodici, kao i mogučnosti sprečavanja nasilja i njihove zaštite.

Ovom akcijom će se moći informisati što veći broj građana o vrstama nasilja u porodici kao i podsticanju građana da prijave naselje, i da zajedničkim snagama smanji broj žrtava.
“Osim što informišemo građana o našem radu, mi takođe pozivamo sve građane u koliko prmijete nasilje da ga prijave. SOS je linija je besplata za sve mreže u Crnoj Gori dostupna je 24 časa, i anonimna je tako da onaj ko prijavljuje ne mora da se prestavi“, saopštila je portalu Mladih Nikšic izvršna kordinatorka SOS Ivana Pejović.

Uključivanjem sluzbenika Centra Bezbjednosti je od velikog značaja za ovu akciju kako bi pokazali našim građanima da i oni aktivno djeluju u suzbijanju bilo kojeg vida nasilja. I kako bi ohrabrlil žrtve ili građane da nasilje prijave.
“Uprava policije i centar Bezbjednosti su vrlo aktivni u suzbijanju i zaštiti žrtava porodičnog nasilja. Tako da svojim žrtvama pružamo adekvatnu pomoć i svu neophodnu pomoč koji nama zakon stavlja na raspolagenje. I pak pored policije to rade i drugi organi kao što su

Centar za Socijalni rad i Zdrastvene ustanove koje ima zadatak da idetifikuju, prepoznavanji i prijavi nasilja. Tako da je policija jedan od mehanizama zaštita žrtava ali najvažni“, saopstio Slavko Milić šef odeljena za nasilje u porodici i maloletničku delikvenciju.
On takođe napominje da broj prijava nasillja u porodici povećao što ga ohrabruje da sama ta priča o nasilju vše nije zatvorena tema. I da plako dolazi do suzbijanja nasilja.
Akcija je danas počela u ulici Bulevar 13 jul, a zatim su prešli u ulicu Narodne omladine i na kraju završili na glavnom gradskom trgu. I ovo je samo jedan od niz akcija koje će se izvoditi u toku godine.