Site icon Mladi Nikšića

Nikšić: Udruženje mladih sa hendikepom i Filozofski fakultet potpisali memorandum

 

Udruženje mladih sa hendikepom iz Nikšića i Filozofski fakultet iz toga grada potpisali su memorandum o saradnji kojim su ozvaničili dosadašnji rad na zajedničkim aktivnostima, ali i najavili novi projekat „Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću“, prvi takve vrste koji se realizuje u Crnoj Gori, pišu Vijesti.

„Filozofski fakultet je prepoznat kao institucija koja ima širok spektar saradnje sa nevladinim sektorom. Jedan od važnih segmenata su upravo Udruženje mladih sa hendikepom, odnosno NVO koje se bave problemima mladih tako da se nadam da ćemo biti dobar partner u ovom projektu“, kazao je dekan Fakulteta, prof.dr Goran Barović.

Podsjetio je da Filozofski i Medicinski fakultet sprovode master kurs inkluzivnog obrazovanja, a na projektu koji će Udruženje mladih sa hendikepom realizovati u narednih 12 mjeseci biće angažovani i profesori sa Filozofskog fakulteta.

Nenad Mijušković, predsjednik Udruženja, prisjetio se da je jedan od prvih projekata koji su realizovali bio pristupačnost Filozofskog fakulteta za osobe sa invaliditetom, i da je prva osoba korisnica kolica, koja je bila student pomenutog Fakulteta, bila pokojna Danijela Vušurović i jedna od direktorica Udruženja.

„Posle 13 godina, Udruženje nastavlja saradnju sa Filozofskim fakultetom, institucijom koja je značajna za razvoj, edukaciju i inkluziju osoba sa invaliditetom u cjelokupno društvo“, kazao je Mijušković.

Projekat „Inkluzivna kultura u osnovnim školama“, smatra on, ublažiće i pomoći će da se prevaziđu brojni društveni izazovi sa kojima se suočavaju dieca sa teškoćama u učenju i djeca sa rijetkim oboljenjima, kao i njihove porodice.

„U Crnoj Gori da sada nije urađeno istraživanje na temu teškoće u učenju kod djece, niti imamo tačan broj djece koja imaju rijetku bolest. Svi ste čuli za disleksiju, bolest koja se javlja kod djece u drugom i trećem razredu osnovne škole, koja kasnije stvara velike i ozbiljne probleme za samo dijete, u smislu pogrešnog načina govora, frustracija, kasnijeg razumijevanja od strane nastavnog osoblja, porodice“, istakao je Mijušković.

Projektom će biti obuhvaćeni učenici trećeg razreda iz 17 nikšićkih osnovnih škola, ukupno 1.560 učenika, koji predstavljaju direktnu ciljnu grupu, dok su indirektna roditelji i staratelji djece kod kojih su prepoznate teškoea u učenju ili rijetko oboljenje, učiteljii/nastavnici, stručni saradnici, asistenti u nastavi, mediji, lokalna zajednica. U sklopu projekta biće organizovane i trodnevne edukativno-interaktivne radionice na temu “Pristup disleksiji i rijetkim bolestima“, okrugli sto “Načelo jednakih prilika u obrazovanju – jednakost i nediskriminacija”…

Ciljna grupa su djeca sa disleksijom i rijetkim bolestima, stručnjaci iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite – prosvjetni radnici, lijekari, socijalni radnici, fizioterapeuti, logopedi, psiholozi, članovi porodica , organizacije čija je djelatnost povezana sa disleksijom i rijetkim bolestima.

Vrijednost projekta, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, je 18.410 eura.

loading…


Exit mobile version