Filozofski fakultet u Nikšiću, Zavod za školstvo i Centar za srednje stručno obrazovanje potpisali su Memorandum o saradnji, prvi takve vrste u Crnoj Gori.

 

,,Tri najznačajnije institucije koje se bave obrazovanjem u Crnoj Gori potpisale su memorandum koji podrazumijeva proširivanje i produbljivanje dosadašnje saradnje. Profesori sa našeg fakulteta biće uključeni u razne programe ove dvije institucije. Pomagaćemo jedni drugima i zajedno ćemo nastupati na određenim konkursima i projektima koji se bave obrazovanjem odraslih”, kazao je dekan Filozofskog fakulteta doc. dr Goran Barović.

Prema riječima Radovana Popovića, v.d. direktora Zavoda za školstvo, inicijative o potpisivanju saradnje pomenute tri institucije postoje odranije, ali zbog reformskih procesa nijesu uspjeli da to materijalizuju prethodnih godina.

,,Mi smo jedni na duge upućeni i nadam se da će ova saradnja biti valorizovana kroz konkretne projekte i programe. Drago nam je da ovaj fakultet bude logistika procesima koje Zavod za školstvo radi”, kazao je Popović i dodao da planiraju da sličnu saradnju ostvare i sa Filološkim fakultetom, koji od oktobra prošle godine egzistira kao posebna univerztetska jedinica.

Duško Rajković, direktor Centra za srednje stručno obrazovanje, kazao je da konačno formalizovanje dosadašnje saradnje podrazumjeva mnogo “ofanzivniju saradnju u narednom periodu”.

,,Posebno ćemo se bazirati tamo gdje nam je potrebna podrška Filozofskog fakulteta, a to je u pravcu pedagoško–psihološko–andragoških znanja za naše nastavnike, jer nastavnici u stručnom obrazovanju mahom dolaze sa raznih fakulteta koji nemaju ova znanja”, kazao je Rajkovuć i dodao da su svjesni da je upravo pomenuta oblast slaba karika u obrazovnom procesu nastavnika.

Rajković je istakao da od Filozofskog fakulteta očekuju pomoć i u segmentu obrazovanja odraslih, kao i da je saradnja državnog Univerziteta i pomenutih institucija od krucijalnog značaja.

Podsjetio je da Centar ima potpisan ugovor sa Ekonomskim fakultetom i da se zadnjih godina mogu vidjeti rezultati te saradnje, kao i da se nada da će ista situacija biti i sa Filozofskim fakultetom.