Vlada Crne Gore je objavila je Plan upravljanja otpadom do 2020. godine, u kome su predložene tri opcije za upravljanje otpadom u našoj državi. Svakako najinteresantnija opcija je ona koja predviđa da Nikšić postane regionalni centar za sakupljanje otpada u kome će se graditi najmodernija spalionica za termičku obradu smeća, prenosi portal Analitika.

Od ukupno tri razmatrane opcije, prve dvije se tiču prijedloga formiranja različito definisanih regiona u okviru sistema regionalnog upravljanja, dok se posljednja opcija odnosi na jedinstveni centralizovani sistem upravljanja otpadom:

Prva opcija predviđa formiranje pet  regionalnih centara za upravljanje otpadom  Region Centar 1 – obuhvata Podgoricu, Cetinje i Danilovgrad; Region Centar 2 – obuhvata Nikšić, Plužine i Šavnik; Region Sjever – obuhvata Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Berane, Rožaje, Plav i Andrijevicu;  Region Primorje 1 – obuhvata Bar i Ulcinj;  Region Primorje 2 – obuhvata Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budvu.

Druga opcija predviđa formiranje tri regionalna centra za upravljanje otpadom  Region Centar – obuhvata Podgoricu, Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Šavnik;  Region Sjever – obuhvata Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Berane, Rožaje, Plav i Andrijevicu;  Region Primorje – obuhvata Bar, Ulcinj, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budvu.

Najinteresantnija, treća opcija predviđa formiranje jedinstvenog centra za upravljanje otpadom koji bi bio stacioniran u Nikšiću.

Projekat je vrijedan oko 134 miliona eura.

Z.N.