Gradske vlasti u gradu pod Trebjesom dalje nastavljaju praksu nezakonitog zapošljavanja u organima lokalne samouprave, pošto su raspisale novi oglas za prijem radnika po mjeri DPS-a, smatraju iz Socijalističke narodne partije Nikšić.

 

Saopštenje SNP Nikšić prenosimo u cjelosti:

12. marta 2016. godine raspisan je još jedan oglas za prijem 26 radnika u organima lokalne uprave u Nikšiću. To je četvrti oglas u poslednjih 40 dana za prijem ukupno 68 radnika u organima lokalne uprave.

U prva tri uhljebljenje je našlo 42 službenika i namještenika i to isključivo selektivno i po partijskoj pripadnosti, a sve u susret predstojećim izborima.

Podsjećamo da je predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, po preuzimanju dužnosti 18. aprila 2013. godine, kazao da je u lokalnoj upravi i javnim ustanovama, čiji je Opština osnivač, višak uposlenih oko 200 radnika. Takođe, 09. aprila 2015. godine Grbović saopštava da je višak zaposlenih 300 radnika i najavio smanjenje ličnih primanja u lokalnoj upravi.

Ukazujemo i da je lokalna uprava 17. decembra 2015. godine iz kreditnih sredstava isplatila 105 radnika po 10.000 eura u cilju rješavanja viška uposlenih. Sekretar sekretarijata za finansije izjavio je tada da će opština tim činom (kroz manje isplaćene zarade) uštjedjeti na godišnjem nivou oko 950.000 eura, a samo tri mjeseca poslije odlaska 105 radnika – prima novih 68.

U izjavi od 28. avgusta 2015. godine sekretar finansija „prijeti“ da će se „po regulisanju socijalnog programa raditi na novim sistematizacijama, kao i da će se utvrditi tehnološki višak zaposlenih u lokalnoj upravi“. To znači da će, vjerovatno, doći do otpuštanja radnika ili će se opština ponovo, po treći put u zadnjih pet godina, kreditno zadužiti kako bi se smanjio broj radnika primljenih na sporan način.

Napominjemo i da je Upravna inspekcija MUP-a Crne Gore utvrdila 26. novembra 2015. godine da je u lokalnoj upravi, bez javnih ustanova, nezakonito primljeno 87 radnika. Od tih 87 radnika – 76 je primljeno u izbornoj 2012. godini, pet je 2014. godine primio sadašnji sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu Lazar Mijanović, koji je takođe nezakonito zaposlen 01. novembra 2012. godine, a protiv istog Upravna inspekcija nije preduzela zakonom predviđene mjere, dok je šest radnika nezakonito primljeno prije 10 godina.

Istim tim radnicima, po nalogu inspekcije, prekinuto je radno angažovanje na neodređeno, a zatim od strane Opštine produženo na određeno i to bez oglasa i uz blagoslov Upravne inspekcije MUP-a, koja nije završila posao do kraja.

Upravna inspekcija je „povjerovala“ aktu predsjednika Opštine da su postupili po njihovom ukazivanju i donijela zaključak o obustavi postupka. Upravna inspekcija nije naknadno na licu mjesta utvrdila da li su radnici za koje je konstatovala da su nezakonito primljeni u radni odnos i stvarno prestali sa radom, odnosno da ni u kom vidu isti ne rade u lokalnoj upravi.

Ako se uzme u vidu da je ovih 87 nezakonito primljenih radnika (stvaran broj oko 200 primljenih u 2012. godini zajedno sa javnim ustanovama) za vrijeme svog višegodišnjeg nezakonitog radnog angažmana primilo ukupno oko 3.700 bruto zarada može se izračunati da je napravljena direktna šteta građanima Nikšića od oko 2.500.000 eura.

Isto tako treba napomenuti da je 2011. godine isplaćeno blizu 2.000.000 eura za regulisanje viška zaposlenih u lokalnoj upravi, a da je 17. decembra 2015. isplaćeno preko 1.000.000 eura za regulisanje istog tog viška. Samim tim, postavlja se pitanje ima li kraja političkoj igri – primaj radnike,diži kredit, isplaćuj otpremnine, pa opet nanovo, a sve na štetu građana Nikšića.

U svemu ovome začuđujuće je da radnici kojima gradonačelnik prijeti da će im smanjiti zarade, a sekretar finansija da će u Opštini biti tehnološkog viška ćute. Da ćute dva sindikata u opštini. Da ćute nezaposleni mladi ljudi na Birou rada, koji za dugo neće imati priliku da na pošten način zasnuju radni odnos u struci u javnom sektoru. Da ćute građani kojima se računi za vodu povećavaaju za 40 odsto, uz najavljeno povećanje i ostalih opštinskih nameta pošto lokalna samouprava nema drugih realnih sopstvenih prihoda izuzev dotacija od države kao nerazvijena opština da bi pokrivala ovakve predizborne rashode u budžetu.

Budžetu koji se iz godine u godinu vrtoglavo smanjuje (2016. godine manji sedam miliona u odnosu na 2015. godinu) a dugovi ostaju na istom nivou od 39.7 miliona eura i isti se reprogramiraju za nekog drugog gradonačelnika i neke druge generacije Nikšićana.

„Mudro“ ćute i Osnovno tužilaštvo u Nikšiču, Vrhovno državno tužilaštvo, kao i druge institucije sistema iako smo ih javno pozvali da spriječe ove kriminalne radnje koje su zasad prouzrokovale štetu Nikšiću od oko 5-6 miliona evra, uz tendenciju da će se šteta povećavati iz dana u dan novim nezakonitim prijemima radnika i isplatama socijalnih programa u koliko se nešto ne preduzme.

SNP neće ćutati i, pošto nadležne institucije sistema ne rade svoj posao, podnijeće krivične prijave protiv odgovornih za ova (ne)djela, koja poprimaju karakteristike organizovanog kriminala i to u produženom trajanju.

M.P