nesanica1

Nov 28, 2017

Mladi Nikšića

Pogoršavanje biometeoroloških prilika bi najprije u najzapadnijim krajevima moglo uzrokovati smetnje kod bolesnika od plućnih i gastroenteroloških bolesti, te astmatičara i reumatičara.