Divlje deponije su decenijski problem Nikšića i, kako prenose Vijesti, one se nalaze svuda, najviše u blizini puteva i u koritima rijeka.

Iz Društva mladih ekologa kazali su da je na snazi nekultura življenja, ali i to što nadležni ne primjenjuju zakone već saniraju, umjesto da trajno rješavaju probleme. Iz Komunalnog preduzeća pozivaju inspekcijske organe da počnu sa kažnjavanjem, jer je praksa pokazala da je to jedini način da se ružne pojave iskorijene.

Lokalni putevi, korita rijeka, pa i čitava naselja u Nikšiću okićena su divljim deponijama.

„Na osnovu našeg obilaska terena i prijave građana otprilike oko 120 manjih i većih deponija se nalazi u Nikšiću. Otpad sa kojim se najčešće srećemo je komunalni koji se može deponovati na gradskim kontejnerima, na deponiji, međutim građanima je najlakše da to rade u koritu rijeke, niz neku jarugu ili uz neki put“, kazao je Vijestima Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa.

Velika deponija se nalazi uz magistralni put Nikšić-Risan-Žabljak.

„Potrebno je unaprijediti komunalnu infrastrukturu. Mi smo imali predloge – dok se ne opremi dovoljna komunalna infrastruktura – da se odrede lokacije gdje će građani moći da bacaju čvrsti otpad, a da ga zatim odvozi Komunalno preduzeće na gradsku deponiju i time se smanji opasnost od ovakvih nelegalnih deponija“, ocijenio je Karadžić.

Kako on napominje, jedan od problema je to što ne postoji deponija građevinskog otpada, pa građani ne znaju šta sa takvim otpadom treba raditi.

Iz Komunalnog preduzeća objašnjavaju da su njihove nadležnosti za nelegalna odlagališta otpada ograničene, odnosno rukovođene povremenim nalozima iz Opštine.

„Rješenje je da svako radi svoj posao. Neki ljudi primaju platu da ne bude smeća u koritima rijeka i na uređenim površinama u gradu. Nadležnost inspekcijskih organa i Komunalne policije je da nađu svakog onog ko odlaže otpad na mjesto koje nije namijenjeno za to, a korito rijeke je jedan od tih primjera, a takođe su dužni i da ga registruju, procesuiraju i da se na taj način borimo“, kazao je Muratović iz Komunalnog.

Komunalna policija počinioce može kazniti samo ako ih zatekne na licu mjesta, a kazne se propisuju i do 7,000 eura.

Međutim, postoji propusta u sistemu upravljanja otpadom. Kako kaže Karadžić, sanitarna deponija ne postoji, pa se više od decenije otpad odlaže na Mislovom dolu koji nema upotrebnu dozvolu.

„Komunalno postavlja posude tamo gdje ima one koji plaćaju odvoz komunalnog otpada, tamo gdje se ne plaća, povuče posude“, kazao je Vijestima Muratović.