plantaže

Po odluci Odbora direktora „13. jul Plantaže“ AD za predsjednika je izabran Nebojša Vuksanović, a za zamjenika predsjednika Snježana Pavićević.

Ranije danas, je na sjednici Skupštine akcionara „13. jul Plantaže“, izabran novi odbor direktora koji čine: u ime IRF fonda (22,2 % akcija), Miloš Popović, Nebojša Vuksanović i Marija Nikčević, u ime PIO fonda (21,4 % akcija) Darko Rašović i Boris Boričić, Zavoda za zapošljavanje (8,5 % akcija) Snježana Pavićević i CKB banka (9,2 % akcija) Nikola Perišić, saopšteno je iz Plantaža.
“Od ukupnog broja akcionara, Skupštini su prisustvovali akcionari sa 69,05 % akcija, i to u ime državnih fondova (IRF, Fond Pio, i Zavod za zapošljavanje), Banke, raznih fondova i građana kao vlasnika akcija”, navode iz Plantaža.
Prema njihovim riječima, akcionari su usvojili izmjene i dopune Statuta Kompanije, od kojih se posebno ističe izmjena u broju članova Odbora direktora, kojih će umjesto dosadašnjih 9, sada biti ukupno 7.
“Takođe je donešena odluka o utvrđivanju naknada za rad članova Odbora direktora, prema kojoj će predsjednik Odbora direktora primati jednu prosječnu platu u Plantažama u prošloj godini koja iznosi 676,99 eura, a članovi 70 % neto plate u istom period, a što iznosi 473,90 eura”, piše u saopštenju.
Kako dodaju, donešena je i Odluka o razrešenju aktuelnog devetočlanog Odbora direktora, u kojem su bili: Božo Mihailović, Dušan Perović, Đorđije Rajković, Boban Melović, Veselin Orlandić, Sead Šahman, Zoran Senić, Vladislav Dulović i Nikola Perišić.
Izvor: CdM