Naučna konferencija posvećena 20-ogodišnjici smrti akademika Nova Vukovića u organizaciji Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, Filološkog fakulteta i Univerziteta Crne Gore, biće održana sjutra.
Na konerenciji će govoriti: Akademik: Radomir V. Ivanović
Akademik: Nenad Vuković,
Akademik: Siniša Jelušić

Prof.dr Tatajana Đurišić
Prof. dr Zorica radulović
Prof. dr Rajka Glušica
Doc. dr Nataša Jovović
Mr Zora Nestorović
Dr Branka Dragosavac