IZVJEŠTAJ O POHAĐANOM PROGRAMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Program stručnog usavršavanja: Dan ELTAM-a 2023: Integrisanje globalnih tema u nastavu engleskog i drugih stranih jezika (Module 3)

Vrijeme i mjesto održavanja: 13. maj 2023. godine, Filološki fakultet Nikšić

Nastavnici škole Mileva Lajovic Milka Cerović i Aleksandar Knežević su u subotu 13. maja 2023. godine pohađali devetu nacionalnu konferenciju za nastavnice/nastavnike engleskog i drugih stranih jezika, Dan ELTAM-a 2023: Integrisanje globalnih tema u nastavu engleskog i drugih stranih jezika (Module 3) u prostorijama Filološkog fakulteta u Nikšiću.

Konferenciju je organizovalo Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, a finansijski je omogućila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Konferenciju su podržali i Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, organizacija Pearson iz Beograda i Regionalna kancelarija Vlade SAD za promociju programa engleskog jezika sa sjedištem u Beogradu (Regional English Language Office RELO).

Konferenciji je prisustvovalo oko 180 nastavnica/nastavnika engleskog i drugih stranih jezika iz Crne Gore i inostranstva. Cilj konferencije je bio unaprijeđivanje stručnih kompetencija nastavnica/nastavnika engleskog i drugih stranih jezika kroz proširivanje znanja o integrisanju globalnih tema, kao i upotrebi savremene tehnologije u nastavi, razmjena iskustava i dobre prakse.

Nastavnica Milka Cerović je u ime ELTAM-a otvorila konferenciju i održala i prezentaciju na temu Activate – Make a Difference na kojoj je predstavljena društvena igra o Crnoj Gori koja će se koristiti u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama .