Predsjednik Upravnog odbora „Kvir Montenegro“ Danijel Kalezić istakao je da je za LGBTQIA zajednicu važno da mogu prijaviti slučajeve diskriminacije i nasilja bez straha od dodatne diskriminacije i posledica.

Kako prenosi NVO „Juventas“, trening za sudije i tužioce, koji je pohađalo 20 nosilaca pravosudnih funkcija, doprinijeće da slučajevi diskriminacije i nasilja nad LGBTQIA populacijom budu adekvatno procesuirani.

NVO „Juventas“ je, u parnerstvu sa LGBTQIA Asocijacijom „Kvir Montenegro“ i Institutom za pravne studije organizovala dvodnevni trening za sudije i tužioce u Budvi, u okviru projekta „Doprinos unaprjeđenju kvaliteta života LGBTQIA osoba u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija preko Delegacije u Podgorici.

„Možemo biti sigurni da će policija, tužilaštvo i sud, u skladu sa zakonom i na najbolji mogući način, procesurati slučajeve ukoliko se sretnemo sa njima“, kazao je Kalezić, poručivši LGBTQIA pripadnicima, kao i svim ostalima, da je izuzetno bitno prijaviti svaku formu nasilja i diskriminacije.

Kako on ističe, nakon velikog broja obuka sa policijom i tužilaštvom, LGBTQIA pripadnici mogu biti ograbreni i sigurni da će prijave biti adekvatno procesuirane.

„Broj prijava jeste u porastu, ali ne smijemo zaboraviti da i veliki broj njih ostaje neprijavljen. Nadam se da će rezultati ovog treninga biti to što će ljudi iz LGBT zajednice biti dodatno ohrabreni da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja“, kazao je Kalezić.

Kako prenosi MINA, Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i medija u Juventasu Jelena Čolaković kazala je da je važno ostvariti odnos sa ljudima koji rade u institucijama sistema kako bi procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje bilo adekvatno.

„Obuci prisustvuje 20 sudija i tužilaca, to je posebna karakteristika treninga što nijesmo kreirali obuku da budu samo tužioci ili samo sudije, već nosioci i jedne i druge funkcije, što se pokazalo kao dobar model“, navela je Čolaković.

Treningu su prisustvovali sudije i tužioci iz Nikšića, kao i Kotora, Ulcinja, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Podgorice, Bara i sa Cetinja.

Zamjenik šefa Krunske tužilačke službe iz Velike Britanije, Gerallt Evans, smatra da je važno efikasno se uhvatiti u koštac sa zločinom iz mržnje, kako bi svi članovi društva imali povjerenje u pravosudni sistem da se efikasno bori protiv tog krivičnog djela.

„Zločin iz mržnje može biti protiv jedne osobe, ali prouzrokuje da se cijela zajednica ne osjeća bezbjedno ukoliko dozvolite da se to krivično djelo nastavlja“, kazao je on.