Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno je da počinje primjenja naknada u iznosu 900 EUR.
Kako su iz tog ministarstva saopštili jedan od roditelja, kao i usvojilac, staralac ili hranitelj imaju pravu na jednokratnu nadoknadu od 900 eura za novorodjeno dijete koja se ostvaruje preko centra za socijalni rad. Naknadu od 1000,00 eura ostvaruju korisnici materijalnog obezbjedjenja. Rok za podnošenje ovog zahtjeva je godinu dana od rođenja djeteta, odnosno pravo na naknadu može se ostvariti sve dok dijete ne navrši godinu dana.

Izvor:Pobjeda