U Crnoj Gori se malo zna o prosjačenju, rasprostranjenosti te pojave i načinu funcionisanja i organizovanja djece na ulici, saopštila je Mirjana Popović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, navodeći da ne postoji evidencija o djeci koja se bave prosjačenjem.

Ona je, na Konferenciji o zloupotrebi djece u svrhu prosjačenja koju je organizovao Hrišćanski pokret, kao najveći problem istakla što se o prosjačenju u Crnoj Gori malo zna.
„Imamo veoma mali stepen znanja o tome šta se dešava na ulici, rasprostranjenosti pojave, o načinu funkcionisanja i organizovanja djece na ulici“, kazala je Popović.
Ona smatra da je važno statističko praćenje siromaštva ali problem je, kako je navela, nepostojanje jedinstvene baza podataka kako bi se mogle preduzeti mjere protiv prosjačenja.
„Da li postoje određene karakteristike prosjačenja u Crnoj Gori nije poznato jer ne postoji multidisciplinarno istraživanje o tom problemu“, kazala je Popović.
Istraživanje bi, kako je navela, pružilo podatke o rasprostranjenosti prosjačenja i njegovim uzrocima, o najosjetljivijim grupama iz kojih se regrutuju prosjaci i kakave posledice to ima na pojedinca i društvo.
„Rezulatima bi se odredio put, način i metod u tretiranju problema prosjačenja i profilisale bi se najefikasnije mjere koje treba preduzeti“, objasnila je Popović.
Prema njenim riječima, djeca u prosjačenju su izložena zlostavljanju, zanemarivanju, neželjenim i štetnim uticajima.
„Statističko praćenje neke pojave je prvi korak u njenom tretiranju. Ono što je karakteristično je što ne postoji sitematična evidencija o djeci koja je bave prosjačenjem“, istakla je Popović.
Djeci na ulici su, kako je kazala, ugrožena prava na zdravstveno osiguranje, socijalnu zaštitu i obrazovanje.
Ona je, kao faktore rizika za prosjačenje, istakla siromaštvo, postojanje određena prinuda da se dijete izloži takvom obliku egzistencije, odsustvo roditeljskog staranja i nasilje u porodici.
„Siromaštvo najčešće pogađa najmlađi uzrast do pet godina, djecu iz porodice sa troje i više djece, djecu samohranih roditelja i onih sa nižim nivoom obrazovanja, djecu sa sjevera Crne Gore i djecu sa smetnjama u razvoju“, kazala je Popović.
Kako je navela, najveći broj djece koja prose je romske nacionalnosti.
Prema riječima Popović, jedni od glavnih razloga prosjačenja romske djece su nivo osnovnog obrazovanja, rano prisiljavanje na brakove, nepismenost roditelja, zatvorenost zajednice i etnička distanca.
„Prema istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava 2011 godine, Crnogorci su imali najveći stepen etničke distance prema Romima“, kazala je Popović, navodeći da visok stepen diskriminacije ima direktnu i indirektnu vezu sa prosjačenjem.
Ona je rekla da su djeca na ulici „lak plijen za grupe koje se bave trgovinom ljudima, dječjom prostitucijom i pornografijom“.
Posljedice prosjačenja su, kako je istakla, isključenost djece iz redovnog školovanja, odrastanje bez adekvatnog porodičnog okruženja i vršnjačke grupe.
Novo Vukićević iz Centra za djecu i mlade, kazao je da je kroz tu ustanovu prošlo oko četiri hiljade štićenika a jedan značajan broj njih su djeca.
„Po podacima kojima raspolažemo poslednjih pet godina kroz prihavatnu stanicu našeg centra je prošlo 117 štićenika koji su prosjačili, od toga je bilo 71 dječak a 46 djevojčica“, saopštio je Vukićević.
Kako je naveo, broj korisnika zavisi od sezone, jer je u ljetnjem periodu veća pokretljivost i tada se desi najveći broj krađi i prosjačenja.
On je kazao da djeca u centru budu smještena na dan ili najviše dva. Koordinator Hrišćanskog pokreta, Lav Lajović kazao je da je prosjačenje jedan od glavnih segmenata siromaštva i da se posebna pažnja treba posvetiti pitanju zloupotrebe djece.
„Oni koji zloupotrebljavaju djecu svjesni su da smo svi mi osjetljivi na njihi, oni u toj slabosti pronalaze prostor i tjeraju djecu da bi nas umilostivili i izvukli novac“, kazao je Lajović.
Hrišćanski pokret se, kako je kazao, uvijek bavi pitanjima ljudi sa margina društva.
„Namjera nam je bila da priđemo ovom problemu i javnosti skrenemo pažnju na ovo pitanje i da na konferenciji prepoznamo mjere i aktivnosti koje je moguće uraditi na ovom planu u budućem vremenu“, poručio je Lajović.