Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava na dan 10. decembar ove godine, najveća bruto zarada obračunata za period januar-decembar 2015. godine iznosila je 309.425 eura, a isplaćena je u sektoru hotelijerstva. Na ovu isplatu uredno su prijavljeni i plaćeni pripadajući porezi i doprinosi u iznosu od 134.600 eura.

Za javnost će ostati tajna ko je primio najveću platu u ovoj godini, jer zakon ne dozvoljava da se saopšti ta informacija. Iz Poreske uprave su objasnili da je ovolika isplata bila samo u jednom mjesecu.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru ove godine, po podacima Monstata, iznosila je 478 eura i bila je 1,7 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je iznosila 807,70 eura.

Prosječna bruto zarada u oktobru je iznosila 721 euro.