Ministarstvo prosvjete planira izmjene nastavnog plana za osnovne i srednje škole u Crnoj Gori što bi značilo smanjenje fonda časova i rasterećenije gradivo, a učenicima zanimljivije i korisnije obrazovanje, prenose Vijesti.

Iz tog Ministarstva je najavljeno da će ovih dana uputiti Nacionalnom savjetu za obrazovanje inicijativu za izmjenu nastavnog programa.

“To znači, da ćemo vjerovatno, u novim nastavnim planovima, imati manje opterećenje učenika, manji fond časova, kako bismo na taj način rasteretili njih manje potrebnog sadržaja i kako bismo omogućili da se fokusiraju na važne stvari tokom školovanja, a opet, po uzoru na razvijene zemlje”, kazao je za Šehović za Prvu televizuju.

Roditelji već dugo priželjkuju takve promjene, jer su svjesni činjenice, da djeca u školi često izučavaju gradivo, koje im kasnije, u životu i ne koristi mnogo, prenosi sajt roditelji.me.

U udruženju Roditelji se nadaju se da će najavljeni koraci uslijediti, a da bi na prvom mjestu djeca, u Crnoj Gori, kada je obrazovanje u pitanju, bila zadovoljnija, da dobijaju kvalitetno znanje i da ga znaju primjenjivati. Uz to smatraju važnim i da se djeci pruži mogućnost da na kvalitetan način provedu slobodno vrijeme.

Ministar Šehović nije precizirao iz kojih predmeta bi gradivo trebalo da se smanji ili promjeni. Napominje da ih je nedavno, međunarodna provjera dostignuća učenika tj PISA testiranje navelo da razmišljaju o promjenama, kako osavremeniti nastavu i izaći iz tradicionalnih okvira.

“Akcenat ćemo staviti na osnovno obrazovanje, na izučavanje engleskog jezika i na fizičku aktivnost, koja je svakako važna, a sve ovo, imajući u vidu rezultate, koje naši učenici postižu na pitanjima za testiranju, zahvaljujući čemu smo došli do zaključka, da treba nešto da uradimo na tom planu”, pojasnio je Šehović.

Roditelje posebno raduje najava da će fizička aktivnost u školama biti zastupljenija, jer, da bi dijete treniralo, oni treba da odvoje određeni novac za mjesečne članarine. Ukoliko fizička aktivnost, u školama, zaživi onako kako najavljuju, osim ministra prosvjete i ministar sporta, onda će biti sigurni, da su njihova djeca fizički aktivna i u školi.

Veću pažnju fizičkom vaspitanju u školama najavilo je nedavno i Ministarstvo sporta.