Nagrada za školu Bogdan Kotlica

U okviru projekta “Zajednički napori za 5% manje otpada”, školu Bogdan Kotlica su posjetili koordinatori projekta iz opštine Šavnik: Vlado Bečanović, Milijana Ašanin i Marija Marić. Razlog njihove posjete je bio uručivanje nagrade školi za snimljeni video prilog na temu koja je predviđena projektom.

U snimanju priloga su učestvovali učenici : Anđela Trebješanin, Luka Jocović, Petar Čurović, Anđela Gašević i Maja Kršikapa, a mentor im je bio nastavnik geografije Milojica Nenezić. Od organizatora projekta učenici su dobili i vrijedne poklone.