Liste čekanja u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) su od maja, uvođenjem dopunskog rada, smanjene za 12,3 hiljada pacijenata, i najmanje su u regionu, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove, Ranko Lazović.

On je dodao da je sada na listi čekanja 870 pacijenata.

Lazović je pojasnio da se čekanjem smatra prvi pregled pacijenta i operativna intervencija, a da kontrola, drugi, peti ili sedmi pregled po istom osnovu nije lista čekanja i ona postoji i u mnogo razvijenijim državama.

On je naveo da je 11. maja uveden dopunski rad angažovanjem doktora da rade subote, nedjelje i praznike u dvije smjene.

„Rezultat je da smo sa liste čekanja skinuli 12.346 pacijenata. Tako da smo uspjeli da sada imamo najmanje liste čekanja u regionu“, saopštio je Lazović na konferenciji za novinare.

On je dodao da u KCCG imaju višak nemedicinskog kadra i manjak ljekara.

„Evropski stanadardi kažu da je optimalan broj doktora 3,3 na hiljadu stanovnika, a mi imamo 2,27 u ovom momentu“, naveo je Lazović.

Prema njegovim riječima, KCCG pruži oko 55 odsto zdravstvenih usluga na nivou države, a u budžetu participira sa 31,5 odsto sredstava.

„Tražio sam na Odboru za zdrastvo da u budžetu treba da participiramo proporcionalno broju pruženih usluga. Na taj način bi se omogućilo optimalno funkcinisanje u ovoj instituciji“, rekao je Lazović.

On je naveo da je jedan od probema u KCCG nedostatak kreveta.

Lazović je dodao da je ukinuo donacije toj instituciji u novcu zbog transparentnosti.

On je ukazao na činjenicu da su standardi zaposlenih veliki problem. „Stadard zaposlenih je ispod dozvoljenog nivoa, i sestara i ljekara“.

Prema riječima Lazovića, za osam mjeseci njegovog mandata nije došla nijedna prijava, ni usmena ni pismena, da je neko uzeo novac za određeni vid zdravstvene usluge ili tražio bilo kakvu protivuslugu.

Kako je rekao, najbolja antikoruptivna mjera je plata.

„To je moja poruka i Ministarstvu zdravlja i Fondu zdravstva i konačno Vladi, da se nađe način – znam da je teško, da nemamo – da nađemo način da povećamo plate i na taj način podignemo status zdravstvenih radnika“, kazao je Lazović.

Kad je u pitanju transplantacija, Lazović je rekao da su 2013. godine sa Hrvatskom, na nivou dva ministarstva, postali član evropskog Eurotransplanta.

„Dosad je pod ovim krovom urađeno 25 transplantacija bubrega. U Zagrebu su napravljene dvije transplantacije jetre i jedna srca“, saopštio je on.

Lazović kazao da je zaštitniku prava pacijenata KCCG, za godinu pristigla 791 žalba.

„Najveći broj njih se odnosio na nejavljanje na telefonski poziv, čekanje u ambulanti, odnos sa osobljem. Najmanje pritužbi je bilo na kvalitet zdravstvene usluge“, pojasnio je Lazović.

Kad je u pitanju porođaj u epiduralnoj anesteziji, Lazović je kazao da su ranije imali dva anesteziologa, a sad imaju šest. „Tako da svaka trudnica ima pravo na epiduralni porođaj pod uslovom da za to ne postoje medicinske kontraindikacije i javiće se našoj ambulanti za anesteziologiju, tamo će dobiti detaljna uputstva i svom ginekologu“.

Lazović je kazao da je godišnje, iz KCCG, po osnovu bolovanja odsutno 300 do 350 ljudi, što, kako je rekao, značajno opterećuje zdravstveni sistem. „Od toga su potpuno opravdana porodiljska bolovanja, njih je 100 do 120“.

Ministarstvo zdravlja je, kako je rekao, formiralo eksternu komisiju za provjeru bolovanja. „Jer moramo za jedno radno mjesto da dajemo dvije plate iz veoma skromnih sredstava“.

Medicinski direktor KCCG Vladimir Dobričanin rekao je da se dugo godina priča o integralnom informacionom sistemu.

„KCCG je prije par mjeseci objavio tender koji je prošao i pripremamo ono što uvodi KCCG u 21. vijek, a to je postavljanje optičkih kablova u svim objektima KCCG i povezivanje sa Fondom i svim ostalim zdravstvenim institucijama“, rekao je on.

To je, kako je rekao, bitan projekat, jer predstavlja uvod u instalaciju integralnog informacionog bolničkog sistema koji će pomoći u kvalitetnijem pristupu zdravstvene zaštite pacijenata, koji će moći centralno da zakazuju preglede.

„Ovaj projekat će u januaru biti završen, on ne podrazmijeva samo optiku i instaliranje optičkih kablova, već i nabavljanje ostalih resursa koji su pretpostavka za instaliranje integralnog informacionog bolničkog sistema, čiji je tender gotov i koji će u KCCG biti instaliran u prvom kvartalu i prvoj polovini naredne godine i obezbijediće integralnost na niovu kompletnog zdravstvenog sistema Crne Gore“, kazao je Dobričanin.

Na konferenciji su podsjetili i da je u avgustu počeo sa radom laktarijom na odjeljenju za akušerstvo, koji služi za obezbjeđivanje uslova za pravilno sakupljanje mlijeka majke, i u kojima su uslovi po evropskim standardima.

Taj prostor se, kako je saopšteno, koristi i za edukaciju majki oko dojenja i prevazilaženja prepreka, a edukaciju sprovode medicinske sestre.