Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Crne Gore apelovao je da se ne uništava medicinska oprema koja građanima spašava živote.
Povod je nedavni slučaj vandalizma u Nikšiću kada je nepoznati učinilac ošetetio defibrilator koji je postavljen na javnoj površini kod Doma zdravlja, sa saglasnošću Ministarstva zdravlja.
“O tom incidentu biće obaviješten Centar bezbjednosti Nikšić kako bi preuzeo radnje iz svoje nadležnosti i kako bi počinilac navedenog djela odgovarao pred zakonom”, kaže se u saopštenju.
Navodi se da javna defibrilacija predstavlja savremeni, evropski standard urgentne medicine.
Defibrilatore su dobili Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar, Ulcinj i Plužine.
“Uređaji su nabavljeni okviru IPA projekta Evropske unije RACE”, kaže se u saopštenju ZHMP.
Automatski eksterni defibrilator je, kako se navodi, prenosni uređaj koji isporučuje električnu struju osobama koje imaju srčani zastoj usljed poremećaja srčanog ritma.
Kuriozitet je da ovaj aparat daje glasovne instrukcije prema najnovijim smjernicama osnovnih postupaka održavanja života.
Aparat vrši analizu ritma i preporučuje ili ne defibrilaciju, i korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja.
“Ovi aparati su od neprocjenjive važnosti za zdravstveni sistem s obzirom na to da je najčešći uzrok iznenadnog srčanog zastoja smrtonosni srčani ritam, pa preživljavanje zavisi od brzine tretmana koji se naziva defibrilacija, a koja se vrši ovim uređajima”, kaže se u saopštenju.
Izvor: RTCG