Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisao je konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija za studijsku 2020/2021. godinu, saopštili su danas iz te ustanove, ističući da se u junskom upisnom roku može upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

 
Kako navode, pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.
“Uz prijavu za upis kandidati podnose originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja, originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno, ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat posjeduje”, pojasnili su iz FCJK.
Prijave na konkurs podnose se 30. juna, 1. i 2. jula od 10 do 14 časova u prostorijama Fakulteta.
“Prijava se može podnijeti i elektronski. Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/06/Prijavni-list-za-upis-2020-2021.pdf. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me u periodu od 30. juna u 10 sati do 2. jula 2020. u 14 časova”, navode u toj ustanovi.
Dodaju da kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti te iz stranog jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno.
“Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 3. jula”, ističu.
Kako je najavljeno, rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 6. jula, a upis kandidata obaviće se 9. jula.
Izvor: CdM