stega

Na Cetinju je, na današnji dan, 01. jula 1796. godine, na inicijativu vladike crnogorskog Petra Prvog Petrovića – Njegoša, održana skupština starješina Crne Gore (Opštecrnogorski zbor).

Starješine su, pod zakletvom, usvojili odluku da će “svi protiv opšteg hristijanskog neprijatelja poć`” i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument, kasnije nazvan STEGA, u kojem je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze.