Laza Lazarević, srpski pisac i ljekar, rođen je na današnji dan, 13. maja 1851. godine. Jedan je od najboljih srpskih realista. Prava je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu.

Laza Lazarević napisao je samo devet pripovjedaka, od kojih je “Švabica” ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledima na život, njegove pripovjetke – sažete, s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom – imaju klasičnu vrijednost.
Prevodio je ruske pisce Nikolaja Černjiševskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca Ežena Srkriba. Kao ljekar je učestvovao u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju izuzetan značaj.
Ostala djela: “Prvi put s ocem na jutrenje”, “Sve će to narod pozlatiti”, “Vetar”, “Na bunaru”, “Školska ikona”, “On zna sve”, “U dobri čas hajduci”, “Verter”.