Konrad Adenauer, njemački državnik, umro je na današnji dan, 19. aprila 1967. godine, kancelar Zapadne Njemačke od 1949. do 1963. godine.

Do dolaska nacista na vlast 1933. bio je advokat i gradonačelnik Kelna. Politički se reaktivirao poslije kapitulacije Trećeg rajha u Drugom svjetskom ratu, tijesno sarađujući sa američkom vojnom upravom. Učestvovao je u stvaranju NATO pakta i drugih oblika saradnje zapadnih država.