Kraljevina Jugoslavija je u Drugom svetskom ratu, 12. decembra 1940. godine, potpisala s Mađarskom pakt o vječnom prijateljstvu, u namjeri da poboljša odnose s Njemačkom.

Jugoslovensko-mađarski sporazum o prijateljstvu:

U ime Njegovog Veličanstva Kralja Jugoslavije, Kraljevski Namesnici, i Njegovo Presvetlo Veisočanstvo Regent Kraljevine Mađarske;

Uzimajući u obzir odnose dobrog susedstva, iskrenog prijateljstva i uzajamnog poštovanja koji tako srećno postoje između njihovih naroda;

Ubeđeni da će konsolidovati i učvršćenje međusobnih veza na političkom, privrednom i kulturnom polju poslužiti interesima dveju susednih zemalja kao i u miru i blagostanju Podunavlja;

Odlučili su da zaključe Ugovor o prijateljstvu i odredili su u tu svrhu kao Svoje odnosne punomoćnike, i to:

U ime Njegovog Veličanstva Kralja Jugolslavije, Kraljevski Namesnici:

Njegovu Ekselenciju gospodina Aleksandra Cincar-Markovića, ministra inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije;

Njegovo Presvetlo Visočanstvo Regent Kraljevine Mađarske:

Njegovu Ekselenciju grofa Čakia, Kraljevskog mađarskog tajnog savetnika, ministra inostranih poslova Kraljevine Mađarske;

Koji su se, pošto su razmenjali svoja punomoćstva, nađena u dobroj i propisnoj formi, sporazumeli o sledećem:

Član 1.

Postojaće stalan mir i večno prijateljstvo između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Mađarske.

Član 2.

Visoke strane ugovornice saglasne su da se dogovaraju o svima pitanjima, koja bi, po njihovom mišljenju, mogla dodirivati njihove međusobne odnose.

Član 3.

Ovaj Ugovor biće ratifikovan i instrumenti ratifikacije biće razmenjeni u Budimpešti što je pre moguće.

Ugovor će stupiti na snagu na dan razmene instrumenata ratifikacije.

U potrvdu čega su napred određeni punomoćnici potpisali ovaj Ugovor, stavljajući na nj svoje pečate.


Rađeno u Beogradu, u dva originalna primerka, 12 decembra hiljadu devet stotina četrdesete godine.