Na današnji dan - Ipolit Ten

Ipolit Ten, francuski teoretičar umjetnosti i filozof, rođen je na današnji dan, 21. aprila 1828. godine, koji je nastojao da unese pozitivističke metode u izučavanje literature, umjetnosti i društva.

Zastupao je pretežno deterministička shvatanja istorije i umjetnosti i smatrao da pojedinac, izrazito određen jednom “preovlađujućom osobinom”, trpi jak spoljni uticaj “rase”, “sredine” i “trenutka”. Kao filozof se bavio problemima saznanja, a kao istoričar je istraživao korijene dekadencije u Francuskoj. Djela: “Istorija engleske književnosti”, “Filozofija umjetnosti”, “O inteligenciji”, “Postanak savremene Francuske”.