Gistav Kurbe, francuski slikar,

 

Gistav Kurbe, francuski slikar, rođen je na današnji dan 10. juna 1819. godine. Osnivač realističke škole i jedan od prvih umjetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariske komune. Opor i snažan odbacio je romantične pejzaže i idealizovanje ljudi i prizora, izvršivši ogroman uticaj na evropsko slikarstvo sredinom 19. vijeka.

Gistav Kurbe bio je najveći predstavnik realizma u slikarstvu i dao je pečat cijelom pokretu. On je rekao: “Ja ne slikam anđele, jer ih ne vidim“, čime negira maštu i intuiciju, već koristi isključivo ono što vidi i onako kako vidi. Po njemu je svrha realizma da ukaže na socijalne nepravde koje trpe seljaci i radnici, a ne da prikazuje istorijsko slikarstvo koje je bilo na prvom mjestu u hijerarhiji Akademije. Radi velika monumentalna platna na kojima su anonimni seljaci i radnici, ljudi sa dna društvene ljestvice koji nikada do tada nijesu bili vrijedni pažnje. On je slikar svoje epohe, samo onog vremena u kome živi.

Glavna djela: “Atelje”, “Tucači kamena”, “Talas”, “Pogreb u Ornanu”.